Tất cả
Top 4 cao thủ lsm1 , top 2 của cải...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 10
Máy Chủ: Làng Sương Mù
Sever: Làng sương mù 1
8,000,000đ
Thổ vk +14 , 3 món +14 , 6 món hkg...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
500,000đ
Thủy vk +14 . 2 món +12 , ct +12 ,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
400,000đ
thổ vk +14 , full set +12 , full se...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
500,000đ
thổ rank 6 vũ khí hokage , vk +14 ,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
400,000đ
full 8 mua về làm clone
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 5
40,000đ
Ngon !!!
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 30
40,000đ
Ngon
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng Cát 5
40,000đ
Full 8
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 5
39,999đ
sv lang mây 1 ae xuc ve lam clone
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Lang mây 1
40,000đ
full 8 mua về làm clone cho ai mới...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 5
50,000đ
Full 8 mua về làm clone.
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
acc sv kha ct nha ae khá ngon
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cotex
120,000đ
full 8 xúc về làm clone cho ae tập...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)